28 Yıl Önce Bugün - Sendikalı Kadın Olmak

29 Kasım 1990 tarihinde, evli kadınların çalışmasını kocasının iznine bağlayan  Medeni Kanun'un 159. Maddesi, Anayasa Mahkemesince iptal edildi. Böylece evli kadınlar da tam olarak çalışma özgürlüğüne kavuştu. Mahkemenin karar metninde yer alan aşağıdaki ifadeler ders niteliğindedir

... Kadının, tıpkı erkek gibi mesleğini ve işini özgürce seçmekte, topluma yarar getiren etkinlerde bulunmaya hakkı vardır. Anayasa'nın 12.maddesine göre kişiye bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez nitelikteki çalışma hak ve özgürlüğü, evli kadının da temel haklarından biridir. Kocanın sahip olduğu çalışma hak ve özgürlüğü ile aralarında hiçbir hukuksal farklılık yoktur. Şüphesiz, eşler evlilik birliğinin korunması, çocukların yetişmesi için karşılıklı özveride bulunacak ve çalışma hak ve özgürlüklerini kullanmayı da karşılıklı uyum ve anlaşma sağlayarak gerçekleştireceklerdir.

Bu maddenin iptali ile evli kadınların çalışma hayatı ve sendikal hayata katılımları da artmıştır.

 

                                                                                                                                 HÜMEYRA ÖZLEM ÖZEL

                                                                                                                          Sağlık-Sen İZMİR 1 Nl. Şb. Bşk.Yrd.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo