ENGELLİLER ve TOPLUM

    Engelli, fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı  hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan kişidir. Engellilik doğuştan gelebilir veya sonradan geçirilen hastalıklar veya kazalar  sonucu ortaya çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün İşlevsellik, Yeti yitimi  ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırmasına göre engelli olma hâli için yeti yitimi terimi kullanılır.

Engelli Grupları Nelerdir ?

Görme engelliler, işitme engelliler, ortopedik engelliler, zihinsel engelliler, ruhsal ve duygusal engelliler, kronik hastalığı olan engelliler, çoklu engeli olan engellilerdir.

Dünya nüfusunun ’i yani yaklaşık 1 milyar kişi engelli bireylerden oluşmaktadır.

Bu da her 7 kişiden 1’inin herhangi bir nedenle engelli olduğu gerçeğini ortaya çıkarır.

 

Türkiye’de Engelilik Durumu Nedir ?

Engelliler İdaresi Başkanlığınca yapılan araştırmaya göre, Türkiye nüfusunun yüzde 12,29'unu engelliler oluşturuyor. Bu oranın yüzde 9.70'ini süreğen hastalığı olanlar, yüzde 2,58'ini ise  ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelliler en fazla engelli nüfusun Marmara bölgesinde bulunduğunu ortaya koyan araştırmaya göre engellilerin çoğu evli, yüzde 37,7'si bekar ve yüzde 1,6'sı boşanmış durumda.

Gelişmekte olan ülke özellikleri taşıyan Türkiye’de engellilerin karşılaştıkları sorunlar ise şunlardır. Mimari engeller,toplu taşımadan yararlanamama,istihdam olanaklarından yararlanamama gibi sosyal  yaşamdaki destekleri yetersizdir.Engelliler,eğitim hakkını kullanmada sorunlar yaşamaktadır.Eğitim  hayatında engelliler için özel okullar gibi hem engel çeşidine göre düzenlenmemesi,hem de eğitim  olanaklarına fiziksel veya mali nedenlerle ulaşamama söz konusudur. 


Engelliler ve İş hayatı.

Engellilerin çalışmak isteğini sadece para kazanmak olarak değerlendirmek çok yanlış bir bakış açısı olur. Kişisel doyumu, mutluluğu ve aile ilişkileri gibi pek çok faktörü etkiler. İstihdamdaki en dezavantajlı kesimlerden biri de hiç şüphe yok ki engellilerdir.  Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve ekonomik yapısı engellilerin çalışma hayatındaki var oluşlarının üzerindeki etkisi büyüktür.

Engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar gibi çalışma hayatında da bir çok zorluklar yaşamaktadır. İş hayatındaki başta gelen en büyük sorun ise iş bulamamaktır. Son yıllarda çıkan yasalar, teşvikler ile iş bulma olanağı bir nebze olsun rahatlamış olsa bile bu alanda daha çok yol alınması gerekmektedir. Bu konuda başta kamu olmak üzere özel sektör, sivil toplum örgütleri, sendikaların üstlerine büyük görevler düşmektedir.Engellilerin iş hayatındaki yaşadıkları sıkıntılara değinecek olursak, Başta iş yeri mimarisi engelleri,stres,engellilere ön yargılı yaklaşma, yöneticilerin bir engelli ile çalışma adaptasyon sorunu,iş yerine ulaşım sorunu, diğer çalışanlarların uyum sağlamak gibi başlıca sorunları söyleyebiliriz.

Sağlık Sen 1 nolu Şubesi olarak 2018 Yılında Başta başkanımız sayın Özgür YILDIRIM olmak üzere yönetim kurulunun desteğiyle kurulmuş olan Engelliler Koordinasyon birimi kurulmuştur.Engelliler Koordinasyon birimi olarak engellilerin mutluluğu için durmadan,yorulmadan bıkmadan çalışacağız. Bu uzun ve meşakkatli yolda gecemizi gündüzümüze katarak sendika ve Engelliler Koordinasyonu olarak engellilerimizin yanında olacağız.


Engellilerin Toplumdan Beklentileri Nelerdir ?
 

Engelliler her insan gibi öncelikle bir insan, birey olduklarını toplum ve kişiler  tarafından kabul edilmesini beklerler. Engelliler toplumda önce saygı sonra sevgi beklerler.Çünkü bir insanı sevmek zorunda değilsiniz ama saygı  duymalısınız. Engellilerinde bekledikleri tek şey aslında saygı duyulmasıdır.
 

Engelli Kültürü Var mıdır ?
 

Engellilerin içinden sanatçı, siyasetçi,bilim adamı,sporcu,gibi kişiler çıkardığına göre burada şu  soruyu sormak gerekir.Engelli kültürü var mıdır ? Bu soruyu  birkaç cümleyle açıklamak gerekirse.
 

Sosyologlar son yıllarda engelliler ve engellilikle ilgili farklı tartışmalar yapmaktadır.Bu  tartışmaların temel noktasını ‘‘engellilik kültürü’’ olup olmadığına ilişkin soru  oluşturmaktadır.Bu soruyu açıklamaya yönelik yürütülen çalışmalarda engelli bireylerin  %74’ünün kendini toplumun diğer bireylerinden farklı,% 45’inin kendini bir azınlık mensubu  olarak gördüğü saptanmıştır.Bazı engelliler ise ‘‘engelinin’’yaşamı ve kendini ifade etmede  önemli bir etkisi olmadığını ifade etmişlerdir.Hatta engelini ‘‘yaşamında yapabileceklerinin  lezzeti’’ olarak görenlerde vardır. ‘‘Engellilik kültürü’’ konusu farklı bakış açıları ile son yıllarda  yapılan tartışmaların odak noktasını oluşturmaktadır.

        Kültür; değerleri töreleri,adetleri,gelenekleri,dili,tarihi ve deneyimleri,folkloru nedeniyle bir  arada olma ruhu ve kimliği olarak tanımlanacak olursa,işaret dili Braille alfabesi,engelliler ile  ilgili kutlanan özel günler,Sol Ayağım filmi veya görme engelli sanatçıların yaptıkları resimler  gibi sanat eserleri,engelli bireylerin günlük yaşamdan hikayelerini kapsayan arşivler,  oluşturdukları sosyal ve politik gruplar,yapılan araştırmalarda kendilerini genel içinde  ayrı hissetmeleri ile farklı bir kültürlenmekten bahsetmek mümkündür.
    Bu kültürlenme toplum içinde ayrı grup olmalarını irdelemede değil gereksinimlerinin farklı  olmasının bir göstergesi anlamında kullanılmalıdır. Böylelikle hem toplum içinde var olmada  ve kendilerini ifade etmede hem de eğitim,sağlık,gibi hizmetlerden yararlanmada gereksinim  farklılıkları dikkate alınabilecektir.Gereksinimlerin farklılığı engelliler ile ilgili yapılacak olan  araştırmalar açısından da ayrı bir öneme sahiptir.
 

    Sonuç olarak engelliler yaşadığı topraklarda devletinden,halkından başta saygı,sevgi.fırsat eşitliği ister.Acımak değil hak ettiği insanca yaşamayı bekler. İster engelli olun isterse engelsiz insanca yaşamak herkesin hakkı.Her insan hayatının bir yerinde bir  engelli ile tanışmalı onun hayatına girmeli. Dünyaya,hayata onun penceresinden seyretmeli biraz, bu  o insanın hayatında eksik olan bir parçayı,tamamlayacak hayatına bir farklı lezzet ve farkındalık  katacaktır.Engelliler gece gökyüzündeki yıldızlar gibidir,hayatınıza bir parça ışık ve güzellik katan özel insanlardır.
 


 

                                                                Musa PALA

                                                               Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şubesi

                                                                 Engelliler Komisyon Başkanı 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo